Zdá sa že máte v prehliadači zakázané používanie JavaScriptu.

Ak chcete využívať túto stránku, musíte JavaScript povoliť. Ako povoliť JavaScript.

 1. Predávajúci
  Koreninová a liečivá záhrada – Miroslav Minárik, prevádzkovateľ internetového obchodu.
 2. Kupujúci
  Registrovaný, prípadne neregistrovaný používateľ tohto systému má právo objednať si tovar v ponuke tohto internetového obchodu.
 3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
  1. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká na základe objednávky alebo hneď po prevzatí objednaného tovaru kupujúcim.
  2. Elektronická objednávka je platná , ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári.
  3. Objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.koreninovazahrada.sk sú záväzné pre obe strany (kupujúceho a predávajúceho).
  4. Podaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formulára) kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.
  5. Každá objednávka je potvrdená emailom na adresu uvedenú kupujúcim. Objednávka sa považuje za neplatnú pri porušení podmienok dohodnutých v čase potvrdenia objednávky (neúplnosť objednávky, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia). Ak dôjde k takejto situácii predávajúci kontaktuje kupujúceho emailom alebo telefonicky, ak bolo číslo na kupujúceho uvedené pri vyplnení objednávkového formulára a dohodne nové podmienky dodania tovaru. Ak kupujúci súhlasí s upravenými podmienkami musí tento súhlas potvrdiť emailom, ktorý je záväzný.
 4. Predmet zmluvy
  1. Predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru iba uvedeného v ponuke internetového obchodu www.koreninovazahrada.sk a následne v objednávke kupujúceho.
  2. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
  3. Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny, jeho prevzatím.
 5. Storno objednávky
  1. Storno objednávky zo strany kupujúceho
   1. Kupujúci má právo stornovať objednávku v deň jej zaslania alebo pred jej záväzným potvrdením.
   2. Kupujúci má právo stornovať objednávku, ktorá nebola predávajúcim potvrdená do 24 hodín alebo predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V takomto prípade kupujúcemu nebudú účtované poplatky za poštovné a balné.
   3. Kupujúci musí informovať predávajúceho o stornovaní objednávky emailom.
  2. Storno objednávky zo strany predávajúceho
   1. Predávajúci má právo stornovať objednávku celú alebo jej časť z dôvodu, že sa už tovar nevyrába, nedodáva alebo nie je na sklade a nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke predávajúceho, v prípade, že sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.
   2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak sa s kupujúcim nemôže skontaktovať telefonicky (v prípade, že telefónne číslo nebolo uvedené pri vyplnení objednávkového formulára alebo kupujúci nezdvíha telefón) za účelom dohody o ďalšom postupe.
   3. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný emailom alebo telefonicky od predávajúceho. Upozornenie: Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) podľa našich obchodných podmienok. Pokiaľ nebude objednávka zaslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá, bude požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. zmluvná pokuta) vo výške výši 13,-EUR. Odoslaním objednávky SÚHLASÍTE s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v tejto výške.
 6. Cena a platobné podmienky
  1. Ceny tovaru sú maloobchodné. Sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru v ponuke internetového obchodu www.koreninovazahrada.sk.
  2. Ceny tovaru sú uvedené v Eurách. Minimálna hodnota objednávky je stanovená na 10€.
  3. Ceny za tovar sú zmluvnými cenami. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.
  4. Pri potvrdení objednávky bude k cene tovaru pripočítané dopravné podľa platných obchodných podmienok. Balné si neúčtujeme.
  5. CENY DOPRAVY sú uvedené vo formulári pri objednávke.
  6. Pri objednávke dopravy Slovenskou poštou je dopravné 9,00 EUR (Podľa cenníku Slovenskej pošty)
  7. Pri objednaní tovaru do iného štátu bude cena tovaru prepočítaná podľa príslušnej meny daného štátu (nákup valút), podľa kurzového lístka ČNB platného v deň odosielania tovaru.
  8. Do Českej republiky zasielame balíky prepravnou službou Slovak Parcel Service s.r.o.
  9. Cena dopravy do iného štátu bude kupujúcemu oznámená emailom, ktorý musí kupujúci potvrdiť emailom pre vybavenie a odoslanie objednávky. Objednávky do zahraničia vybavujeme individuálne, podľa platných tarifov Slovenskej Pošty.
 7. Právo na zmenu ceny
  1. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.
  2. Pri potvrdení objednávky sú kupujúcemu oznámené platné ceny.
  3. V prípade nižšej ceny počas expedície ako na potvrdenej objednávke, tovar je kupujúcemu dodaný za platnú cenu počas expedície.
  4. V prípade vyššej predajnej ceny ako je uvedená na objednávke, je o tom kupujúci informovaný emailom alebo telefonicky. Takáto situácia sa rieši po vzájomnej dohode a k plnej spokojnosti kupujúceho a predávajúceho.
 8. Zľavy
  Pre každého zákazníka sú pripravené osobné bonusy a zľavy. Pri objednávke nad 160 Eur zľava 3%, pri objednávke nad 330 Eur zľava 7%.
 9. Dodanie a prevzatie tovaru.
  1. Objednaný tovar bude kupujúcemu zaslaný na dobierku prepravnou službou Slovak Parcel Service s.r.o. alebo Slovenskou Poštou.
  2. Miesto dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári (mimo P.O.BOX).
  3. Objednávky sú vybavované v poradí, v akom boli prijaté. Objednávky budú realizované v termíne optimálnom na výsadbu podľa dostupnosti objednaného sortimentu čo najskôr, najneskôr však do 6 týždňov od prijatia objednávky, prípadne podľa dohody Predávajúceho a Kupujúceho.
  4. V prípade vzniku nečakanej situácie, a to že tovar nie je na sklade môže byť dodacia lehota dlhšia (po dohode s kupujúcim). Zákazníka informujeme emailom alebo telefonicky.
  5. Ak vznikne predávajúcemu prekážka brániaca v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a ponúkne mu iný, podobný tovar a oznámi mu predpokladaný termín dodania.
  6. Zásielka tovaru obsahuje daňový doklad so všetkými náležitosťami.
 10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  1. V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.) má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.
  2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť písomnou formou na emailovú adresu predávajúceho (viď sekcia Kontakty), s uvedením čísla objednávky, kódom a názvom vráteného tovaru, číslom účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí. Musí byť doložený doklad o kúpe tovaru a doklad o prevzatí tovaru.
  3. Vrátený tovar z dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy musí byť zaslaný na adresu predávajúceho v deň odstúpenia. Tovar musí byť v neporušenom stave (nerozbalený, nepoužitý) Odstúpenie od zmluvy je oznámené telefonicky alebo mailom.
  4. Ak kupujúci splní vyššie uvedené podmienky, budú mu peniaze vrátene poštovou poukážkou na adresu alebo na číslo účtu určeného kupujúcim do 7 pracovných dní.
  5. Vyplnením a potvrdením objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu k zhromažďovaniu a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas písomne odvolať.
  6. Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu osobné údaje o kupujúcom získaných z obchodných vzťahov.
  7. Predávajúci si vyhradzuje právo robiť analýzy o kupujúcom (používateľovi) a jeho správaní na svojich internetových stránkach (napr. meranie návštevnosti a iné).
  8. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje neposkytne tretej osobe, ale kupujúci musí vziať na vedomie, že údaje, ktoré dobrovoľne poskytne do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou osobou, informácie nie je možné kontrolovať, preto predávajúci (prevádzkovateľ) za to nenesie žiadnu zodpovednosť.
 11. Záruka na tovar
  1. Ak po prevzatí tovaru kupujúci zistí nejakú chybu alebo vadu, má právo reklamovať tovar písomne na emailovú adresu predávajúceho s presným popisom chyby, vady a pod., musí byť priložená kópia o kúpe tovaru.
  2. Kupujúci nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie tovaru treťou osobou.
  3. Predáva sa zdravý, životaschopný a certifikovaný rastlinný materiál.
  4. Záruka na zjavné vady je 3 dni, záruka na pravosť druhu a odrody je 2 roky alebo do prejavenia sa charakteristických znakov odrody.
  5. Záruka na ujateľnosť kontajnerovaných a balovaných rastlín sa neposkytuje.
  6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie rastlín v dôsledku klimatických vplyvov.
 12. Ochrana osobných údajov
  1. Osobným údajom sú akékoľvek informácie týkajúce sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov môže byť identifikovaný priamo alebo nepriamo na základe čísla, kódu alebo jedného alebo viacerých prvkov špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje patria najmä kontaktné údaje fyzických osôb, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 122/2013 Z.z.. a č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a s účinnosťou od 25. 5. 2018 Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR"). Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré prevádkovateľ alebo spracovateľ systematicky vykonáva s osobnými údajmi, automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovaním, ukladaním na nosiče informácií, sprístupnením, úpravou alebo zmenou, vyhľadávaním, používaním, prenosom, šírením, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia. Súhlas so spracovaním udeľujete prevádzkovateľovi Ing. Alexander Gergely, Na sihoti 19, 94107 Veľký Kýr, IČO 46766049, osoba podnikajúca podľa živnostenského zákona, ktorá prevádzkuje elektronický obchod koreninovazahrada.sk a určuje, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom. Ak sa chcete na nás obrátiť v akejkoľvek súvislosti, napíšte, prosím, e-mail na adresu info@koreninovazahrada.sk. Osobné údaje zákazníkov www.koreninovazahrada.sk za účelom plnenia kúpnej zmluvy a náležitostí z nej plynúcich v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, IČO, DIČ. Tieto údaje spracovávame počas trvania kúpnej zmluvy a záväzkov daných zákonom. Ak ako prevádzkovateľ spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť, uplatniť právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame. Ak máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi, môžete požiadať o vysvetlenie alebo opravu chybného stavu, najmä požadovať blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov alebo prípadné úplné vymazanie týchto údajov. S vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov sa používajú automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického vývoja. Sme oprávnení na vyžiadanie tieto údaje poskytnúť príslušným štátnym orgánom, podľa zákona a vy ste s tým uzrozumený. Ak sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo iných spracovateľov, aby sme uľahčili a zdokonalili spracovanie, sľubujeme, že na spracovateľa bude klásť minimálne rovnaký nárok na bezpečnosť a kvalitu spracovania, ako v čase prijatia týchto zásad. Čestne prehlasujeme, že nepracujeme sa žiadnymi citlivými osobnými údajmi, tj. osobnými údajmi, ktoré vypovedajú o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, o náboženstve a svetonázore, odsúdení za trestný čin, o zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektu údajov, genetické údaje subjektu údajov, či biometrické údaje. Spĺňame informačnú povinnosť podľa zákona o ochrane osobných údajov. Umožňujeme výkon vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov. Plníme všetky ďalšie povinnosti prevádzkovateľa informačného systému a spracovávateľa osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov. Pokračovaním užívania našich stránok vyjadrujete svoj slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas s tým, že ste sa boli uzrozumený so spracovaním vašich osobných údajov podľa týchto zásad a že ste boli správne informovaný o spracovaní vašich osobných údajov. Sme oprávnení jednostranne meniť zásady ochrany osobných údajov podľa platných právnych predpisov a vy súhlasíte s týmto oprávnením. Ak zmeníme Zásady ochrany osobných údajov, musíme Vás o tejto zmene informovať s predstihom formou e-mailovej správy, ktorá bude obsahovať odkaz na nové zásady, odkiaľ si ich môžete vytlačiť alebo uložiť v elektronickej podobe. Zásady ochrany osobných údajov sú vydávané v elektronickej podobe a sú prístupné na webových stránkach. Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 1.08.2018 .
 13. Záverečné ustanovenia
  1. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sú písané podľa právnych predpisov SR. Vo veciach neupravených týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto „Všeobecných obchodných podmienok".
  3. Orgánom dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť Predávajúceho podlieha je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra1, odbor výkonu dozoru, tel. č.: 037/772 02 16, e-mail: info@soi.sk.